Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 7: Dagelijks bestuur

Arti­kel 7: Dage­lijks bestuur

a. De Atletenvertegenwoordiging benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
b. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter en secretaris. Het bestuur kan besluiten de functies van secretaris en voorzitter te verenigen in die van algemeen secretaris.
c. Het bestuur bepaalt wie de plaatsvervanger van de voorzitter is.
d. Het bestuur voert informerende, voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden voor de Atletenvertegenwoordiging uit.
e. De taken van de voorzitter zijn:
- Het leiden van de vergaderingen;
- Erop toezien dat de Atletenvertegenwoordiging dit reglement en de afspraken met de Bond naleeft;
- Erop toezien dat de Atletenvertegenwoordiging zijn taak naar vermogen uitvoert;
- Het vertegenwoordigen van de Atletenvertegenwoordiging;
- Woordvoering voor de Atletenvertegenwoordiging.
f. De taken van de secretaris zijn:
- Het bijeenroepen van de vergaderingen;
- Het opstellen en verspreiden van de agenda;
- Het maken en verspreiden van verslagen;
- Het schrijven van brieven en e-mails;
- Het schrijven van berichten voor de achterban;
- Het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13