Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Atletenvertegenwoordiging → Artikel 9: Raadpleging Topsporters en externe advisering

Arti­kel 9: Raad­ple­ging Top­spor­ters en exter­ne advisering

Ter ondersteuning van besluitvorming en bij het gebruik maken van het advies- en instemmingsrecht raadpleegt de Atletenvertegenwoordiging zoveel als mogelijk de Topsporters. Daarnaast kan advies bij externe adviseurs ingewonnen worden.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13