Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 24: Best-of-two-serie

Arti­kel 24: Best-of-two-serie

a. In een best-of-two-serie spelen twee teams om het beste resultaat over twee wedstrijden.

b. Beide teams spelen een thuiswedstrijd. De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald door de rangschikking voorafgaande aan de serie. Het team met de hoogste rangschikking speelt de tweede thuiswedstrijd. De wedstrijdcommissie kan op basis van de beschikbare ijstijd, of als de rangschikking geen uitsluitsel biedt, een andere volgorde bepalen.

c. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een competitie zonder verlenging en beslissende penalty shots bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd en een competitie met verlenging en beslissende penalty shots bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd.

COMPETITIE ZONDER VERLENGING EN BESLISSENDE PENALTY SHOTS
d. Het team met de meeste doelpunten wint de best-of-two-serie.

e. Indien het aantal doelpunten gelijk is, volgen beslissende penalty shots.

COMPETITIE MET VERLENGING EN BESLISSENDE PENALTY SHOTS
f. Het team met de meeste wedstrijdpunten wint de best-of-two-serie.

g. Indien het aantal wedstrijdpunten gelijk is, wint het team met de meeste doelpunten de best-of-two-serie.

h. Indien de stand na de reguliere speeltijd van de eerste wedstrijd gelijk is, volgt een verlenging en indien nodig beslissende penalty shots.

i. Indien de eerste wedstrijd na de reguliere speeltijd is beslist en de tweede wedstrijd niet (de stand na de reguliere speeltijd is gelijk), wint de winnaar van de eerste wedstrijd (op basis van het aantal wedstrijdpunten) de best-of-two-serie. Er volgt geen verlenging.

j. Indien beide wedstrijden na de reguliere speeltijd zijn beslist en de best-of-two-serie is nog niet beslist (het aantal wedstrijdpunten en doelpunten is gelijk), volgen een extra verlenging en indien nodig extra serie beslissende penalty shots. Het team dat in de verlenging scoort of de beslissende penalty shots wint, wint de best-of-two-serie.

k. Indien de eerste wedstrijd na een verlenging of beslissende penalty shots is beslist en de stand na de reguliere speeltijd van de tweede wedstrijd gelijk is, volgen een verlenging en indien nodig beslissende penalty shots. Indien de winnaar van de eerste wedstrijd in de verlenging scoort of de beslissende penalty shots wint, wint dat team de best-of-two-serie.
Indien de verliezer van de eerste wedstrijd in de verlenging scoort of de beslissende penalty shots wint, volgt een serie beslissende penalty shots. Dus als de verliezer van de eerste wedstrijd de tweede wedstrijd door penalty shots wint, worden twee series beslissende penalty shots achter elkaar genomen. Het team dat de (laatste) serie beslissende penalty shots wint, wint de best-of-two-serie.

NB 1
Of een overwinning in de reguliere speeltijd twee of drie punten oplevert, is niet van invloed op deze regels.

NB 2
Een verlenging wordt gespeeld volgens de geldende regels.

NB 3
Beslissende penalty shots worden genomen volgens de geldende regels.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 09:05

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement