Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 4: Maatregelen

Arti­kel 4: Maatregelen

a. Indien het vaststellen van een competitiewedstrijd om welke reden dan ook niet mogelijk of noodzakelijk is, kan de competitiecommissie beslissen de uitslag van de eerstvolgende te spelen of al eerder gespeelde wedstrijd tussen de beide teams in de betreffende competitie dubbel te laten tellen. Indien de beide teams elkaar niet meer treffen, kan de competitiecommissie tevens, na het wegen van de omstandigheden, de uitslag van de wedstrijd die niet gespeeld kan worden, vaststellen op 0-0, 5-0 of 0-5.

b. In geval van overtreding van dit reglement kan de competitiecommissie met betrekking tot een al dan niet gespeelde wedstrijd de volgende strafmaatregelen treffen:
- het vaststellen van de uitslag van een wedstrijd op 5-0 of 0-5, of in het geval het doelsaldo van de betreffende wedstrijd op het moment van staken groter is dan vijf, met het doelsaldo voor en nul doelpunten tegen of met nul doelpunten voor en het doelsaldo tegen.
- of het vaststellen van de uitslag van een wedstrijd op 0-0;
- en/of het in mindering brengen van maximaal 10 wedstrijdpunten bij één of beide teams.

c. In geval van overtreding van dit reglement kan de competitiecommissie tevens als strafmaatregelen opleggen:
- een geldboete van maximaal ‚ā¨ 500;
- en/of een speelverbod voor de competitie (uit de competitie nemen) met een eventuele automatische degradatie (wanneer van toepassing);
- en/of een speelverbod voor alle wedstrijden (uit de competitie nemen) voor het lopende seizoen.

d. Tegen het opleggen van een boete en/of maatregelen zoals bepaald onder lid b en c, behoudens in het geval een boete van ‚ā¨ 250 of minder is opgelegd, kan herziening worden aangevraagd bij de competitiecommissie en/of staat beroep open bij het bondsbestuur. Een uitspraak van het bondsbestuur is bindend.
Een aanvraag tot herziening van een uitspraak dient schriftelijk en gemotiveerd, via een mailbericht aan de competitieleider te worden gedaan binnen 5 dagen na publicatie van de maatregel op de website. Het aantekenen van een eventueel beroep dient schriftelijk en gemotiveerd, via een mailbericht aan de competitieleider te geschieden óf binnen 5 dagen na publicatie van de maatregel op de website óf binnen 5 dagen nadat de competitiecommissie uitsluitsel heeft gegeven over het verzoek tot herziening. Betrokken partijen ontvangen hiervan een afschrift en kunnen worden gehoord.

e. De competitiecommissie kan te allen tijde bij een overtreding van het sportreglement, of de statuten of andere reglementen tegen een vereniging, verenigingslid, waaronder begrepen een vertegenwoordiger van een vereniging, een bestuurslid van een vereniging, een speler, een teambegeleider of een bench-official (tevens) een melding doen bij de bevoegde tuchtcommissie.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 08:43

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement