Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 9: Geldmiddelen

Arti­kel 9: Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de Bond bestaan uit:
a. jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen contributies, bijdragen en/of afdrachten, welke de leden gehouden zijn jaarlijks te betalen;
b. ontvangsten uit wedstrijden;
c. door het Bondsbestuur vast te stellen bijdragen van donateurs;
d. andere inkomsten.
2.
a. De leden kunnen in categorie√ęn worden ingedeeld die een verschillende contributie, bijdrage en/of afdracht betalen.
b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het Verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie, bijdrage en/of afdracht voor het gehele Verenigingsjaar verschuldigd.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47