1 X Stick3

2 november 202317:48

Door Danny Micola von F√ľrstenrecht

Info van de bond

Aanbevelingen voor Verbetering van de Veiligheid binnen IJshockey Nederland

Naar aanleiding van het tragische ongeval in Groot-Brittanni√ę, waarbij een speler helaas is komen te overlijden, hechten wij eraan als bestuur van IJshockey Nederland actie te ondernemen om de veiligheid van al onze spelers te waarborgen. Wij zijn vastbesloten om een veilige sportomgeving te bieden voor zowel jonge als volwassen spelers, en we realiseren ons dat hiervoor zowel korte als lange termijn maatregelen nodig zijn. Hierbij doen wij samen met een groot aantal andere landen de volgende aanbevelingen:

1. Korte Termijn (per direct)

IJshockey Nederland doet een sterke aanbeveling dat alle spelers op alle niveaus een goedgekeurde ijshockeynekbeschermer gebruiken tijdens alle ijsactiviteiten. Deze aanbeveling geldt tot en met 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 is een goedgekeurde ijshockeynekbeschermer verplicht. Alle beschermingsmiddelen dienen te worden gedragen zonder aanpassingen en conform de specificaties van de fabrikant.

2. Middellange Termijn (binnen 12 maanden)

IJshockey Nederland zal, in overleg met relevante belanghebbenden, een grondige evaluatie van de veiligheidsuitrusting voor spelers uitvoeren. Deze evaluatie zal alle aspecten van de veiligheidsuitrusting van spelers overwegen, waaronder helmen, gebitsbeschermers/gebitsschermen, gezichtsbescherming, polsbescherming, in combinatie met de toepassing van de IIHF-regels.

3. Lange Termijn

IJshockey Nederland zal duidelijke richtlijnen opstellen, bij voorkeur in lijn met internationale richtlijnen, door overleg te voeren met de IIHF (International Ice Hockey Federation). Het is onze verantwoordelijkheid om niet alleen herhaling van dergelijke hartverscheurende ongevallen te voorkomen, maar ook om andere voorzienbare incidenten in de toekomst proactief aan te pakken. Dit vereist een constructieve rol binnen het bredere internationale proces van veiligheidsevaluaties.

Wij beseffen de morele verantwoordelijkheid die op ons rust en zijn vastberaden om deze kwestie serieus aan te pakken. We verwachten dat er internationaal uitgebreide evaluaties zullen plaatsvinden en zijn vastbesloten om een proactieve en constructieve rol te spelen in dit alomvattende proces.

* NB; Alle verplichting staan onder voorbehoud van additionele reglementen van de IIHF.

Wij dringen bij allen er op aan deze aanbevelingen serieus te overwegen en stappen op te ondernemen om de veiligheid van onze spelers te waarborgen. Laten we samenwerken aan een veilige en weloverwogen toekomst voor het Nederlandse ijshockey.

Met sportieve groet,
IJshockey Nederland

Bestuur IJshockey Nederland

Brief van IJshockey Nederland