Home Organisatie → Awards

Awards

Jaar­lijks wor­den door IJs­hoc­key Neder­land indi­vi­du­e­le awards toe­ge­kend. De meest waar­de­vol­le Neder­land­se spe­ler, top­sco­rer, bes­te ver­de­di­ger, bes­te doel­ver­de­di­ger, bes­te jon­ge spe­ler en meest waar­de­vol­le scheids­rech­ter van de hoog­ste Neder­land­se ijs­hoc­key­com­pe­ti­tie wor­den onderscheiden.

Per award worden in deze sectie de naamgevers van de awards kort voorgesteld en alle winnaars chronologisch opgesomd.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2023 om 11:12