Home Sport & organisatie → Awards

Awards

Jaar­lijks wor­den door IJshock­ey Ned­er­land indi­vidu­ele awards toegek­end. De meest waarde­volle Ned­er­landse spel­er, top­scor­er, beste verdedi­ger, beste doelverdedi­ger, beste jonge spel­er en meest waarde­volle schei­d­srechter van de hoog­ste Ned­er­landse ijshock­ey­competi­tie wor­den onderscheiden.

Per award worden in deze sectie de naamgevers van de awards kort voorgesteld en alle winnaars chronologisch opgesomd.

Laatst gewijzigd op 17 mei 2020 om 19:43