Home Sport & organisatie → Over ons

Over ons

De Ned­er­landse IJshock­ey Bond (NIJB), opgericht in 1934, organ­iseert de ijshock­eysport in Ned­er­land. In 2017 is de naam statu­tair veran­derd naar IJshock­ey Ned­er­land. IJshock­ey Ned­er­land is een verenig­ing en de ijshock­ey­clubs zijn de leden van die vereniging.

Tijdens de algemene ledenvergadering kiezen vertegenwoordigers van de clubs het bondsbestuur en een aantal commissies. Andere commissies worden door het bondsbestuur ingesteld.

Kerntaken van IJshockey Nederland zijn het organiseren van de ijshockeycompetities en het selecteren, trainen en afvaardigen van nationale teams. Ook het ontwikkelen van de ijshockeysport in Nederland in de meest algemene betekenis van het woord, is een kerntaak van de bond. Voor de uitvoering van de kerntaken heeft IJshockey Nederland - fulltime en parttime - medewerkers in dienst. Een aantal van hen werkt op het bondsbureau in Tilburg, anderen in het veld. Ook is bij de uitvoering van de kerntaken een groot aantal vrijwilligers betrokken.

IJshockey Nederland is lid van de landelijke sportkoepel NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie) en van de internationale ijshockeybond IIHF (International Ice Hockey Federation).

Welkom bij ijshockey!

Laatst gewijzigd op 28 april 2020 om 19:19