Home Organisatie → Over ons

Over ons

De Neder­land­se IJs­hoc­key Bond (NIJB), opge­richt in 1934, orga­ni­seert de ijs­hoc­key­sport in Neder­land. In 2017 is de naam sta­tu­tair ver­an­derd naar IJs­hoc­key Neder­land. IJs­hoc­key Neder­land is een ver­e­ni­ging en de ijs­hoc­key­clubs zijn de leden van die vereniging.

Tijdens de algemene ledenvergadering kiezen vertegenwoordigers van de clubs het bondsbestuur en een aantal commissies. Andere commissies worden door het bondsbestuur ingesteld.

Kerntaken van IJshockey Nederland zijn het organiseren van de ijshockeycompetities en het selecteren, trainen en afvaardigen van nationale teams. Ook het ontwikkelen van de ijshockeysport in Nederland in de meest algemene betekenis van het woord, is een kerntaak van de bond. Voor de uitvoering van de kerntaken heeft IJshockey Nederland - fulltime en parttime - medewerkers in dienst. Een aantal van hen werkt op het bondsbureau in Tilburg, anderen in het veld. Ook is bij de uitvoering van de kerntaken een groot aantal vrijwilligers betrokken.

IJshockey Nederland is lid van de landelijke sportkoepel NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie) en van de internationale ijshockeybond IIHF (International Ice Hockey Federation).

Welkom bij ijshockey!

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2022 om 17:27