Home Organisatie → Veilig sportklimaat

VeiĀ­lig sportklimaat

Deze pagĀ­iĀ­na is ter onderĀ­sĀ­teĀ­unĀ­ing van sportvĀ­ereniginĀ­gen op het theĀ­ma VeiĀ­lig sportklimaat.

Landelijk actieplan: Naar een veiliger sportklimaat

Sporten is leuk en gezond. Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk mensen met plezier sporten. Om dat voor elkaar te krijgen lanceerden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportbonden, NOC*NSF en gemeenten in 2011 het actieplan ā€˜Naar een veiliger sportklimaatā€™. Het doel: sportplezier en gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen en bestraffen voor een veilig sportklimaat.

Klik hier voor het landelijk actieplan: Naar een veiliger sportklimaat.

Naar een veiliger sportklimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Het programma ā€˜Naar een veiliger sportklimaatā€™ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Kijk voor meer info op www.veiligsportklimaat.nl.

Veilige sport

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten.

NOC*NSF neemt het initiatief om een coƶrdinerende rol op te pakken om dit tegen te gaan. Dit gebeurt mede naar aanleiding van de rapporten van Sorgdrager en Olfers/Spapens over doping en matchfixing en op verzoek van het Ministerie van VWS.

Samen met sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld die momenteel uitgevoerd wordt.

Klik hier voor meer informatie.

Gezonde sportomgeving

De rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. In dit akkoord staan afspraken met als doel de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren. Enerzijds door (nog) meer Nederlanders te laten sporten en bewegen. En anderzijds doordat deze beweging in een gezonde sportomgeving kan plaatsvinden. Het akkoord gaat in op drie themaā€™s: roken, alcohol en voeding. Waarom deze themaā€™s? Zij vormen samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Preventieakkoord.

Laatst gewijzigd op 19 september 2020 om 22:03