Home Team Stripes → Arbitrageplan clubs en taken club scheidsrechtersco√∂rdinator
Stripesheader

Arbi­tra­ge­plan clubs en taken club scheidsrechterscoördinator

Het bestuur van iede­re club heeft de ver­plich­ting van­uit IJs­hoc­key Neder­land om een loka­le scheids­rech­ters­co­ör­di­na­tor aan te stel­len.
Daar¬≠naast moet iede¬≠re club een arbi¬≠tra¬≠ge¬≠plan jaar¬≠lijks, voor 1 sep¬≠tem¬≠ber, voor¬≠leg¬≠gen ter goed¬≠keu¬≠ring (arti¬≠kel 49 sportregelement).


Ramonny
Stef 2

Hieronder de taken van een lokale scheidsrechterscoördinator, blauwdruk lokaal arbitrageplan en de lijst van alle lokale scheidsrechterscoördinatoren in Nederland.

In het sport regelement is opgenomen dat iedere club, die met 1 of meer jeugdteams deelneemt aan de competitie, over een arbitrageplan dient te beschikken.
Jaarlijks dient dit plan voor 1 september ter goedkeuring aan de scheidsrechterscommissie te worden voorgelegd ter goedkeuring (artikel 49 sportregelement).

Taken lokale scheidsrechterscoördinator

De taken van de lokale scheidsrechterscoördinator zijn:

 • Jaarlijks opstellen/actualiseren Lokaal Arbitrageplan;
 • Organisatie en beheer clubscheidsrechters;
 • Indelen van de clubscheidsrechters op de daarvoor bestemde thuiswedstrijden van de club;
 • Plannen lokale opleidingen en cursussen;
 • Begeleiding en bescherming van de clubscheidsrechters;
 • Advisering bij mogelijke promotie naar TeamStripes;
 • Scheidsrechters als een vaste en noodzakelijke waarde binnen een club plaatsen;
 • Het uitdragen van het motto Fairplay & Respect binnen de vereniging;
 • Werving van scheidsrechters;
 • Behoud en doorstroom van het lokale scheidsrechterskorps;
 • Verhogen van de animo onder scheidsrechters door teambuilding;
 • Contactpersoon naar scheidsrechterscommissie TeamStripesNL en IJshockey Nederland;
 • Rapportage scheidsrechterscommissie TeamStripesNL bij calamiteiten, incidenten, te verwachten problemen;
 • Hulp clubscheidsrechters bij het opmaken van rapporten;
 • Jaarlijkse opgave doen van de clubscheidsrechters bij aanvang van het nieuwe seizoen aan de scheidsrechterscommissie.

Blauwdruk lokaal arbitrageplan

Elke club dient een lokale scheidsrechterscoördinator aan te stellen. Deze coördinator schrijft tijdens de zomer een lokaal arbitrageplan of past het plan aan van het jaar ervoor. Dit plan deelt de coördinator met zijn bestuur en daarna legt de coördinator dit ter goedkeuring voor aan de scheidsrechterscommissie van IJshockey Nederland(artikel 49 sportregelement).

In dit plan staan de doelen, actuele informatie, planning begeleiding/opleiding, verantwoordelijkheden en taken van de lokale scheidsrechter coördinator. Maak het voor jou en de club zo concreet mogelijk, stel doelen en hoe denk jij deze doelen te gaan halen.

Zie hieronder een concept welke gedownload / geprint kan worden en aangepast tot jouw lokale arbitrageplan.

* de genoemde scheidsrechtervergoedingen genoemd in het document kloppen niet meer met die van aankomend seizoen

Laatst gewijzigd op 6 september 2023 om 16:03