Home Team Stripes → Player Safety Commissie

Play­er Safe­ty Commissie

Vanaf het seizoen 2023-2024 zal er in de Eredivisie met een Player Safety Commissie (PSC) gewerkt gaan worden.

Er wor¬≠den tij¬≠dens het sei¬≠zoen 2024‚ÄČ‚Äď‚ÄČ2025 in de Ere¬≠di¬≠vi¬≠sie geen Match Penal¬≠ties meer gege¬≠ven. Maar bij een (Major+) Game Mis¬≠con¬≠duct gaan de beel¬≠den naar de Play¬≠er Safe¬≠ty Commissie.


De deelnemende teams in de Eredivisie zullen van alle wedstrijden beeldopnames maken en deze centraal delen, gelijk na de wedstrijd.

Tijdens de wedstrijden in de Eredivisie (vriendschappelijk/competitie/Beker) kan er maximaal een (Major+) Game Misconduct worden gegeven door de scheidsrechter. Bij een (Major+) Game Misconduct volgt een automatische 1 wedstrijd schorsing. Na ieder weekend zal de Player Safety Commissie, op basis beelden beslissen of er sprake is van een overtreding conform het IIHF spelregelboek en of er additioneel een schorsing gaat volgen.

Zo zou de automatische wedstrijd schorsing (mits nog niet uitgezeten) kunnen komen te vervallen óf additioneel een maximum aan schorsing van 4 wedstrijden kunnen worden opgelegd. Zie onder de uitleg van de werking en reikwijdte van de PSC.

Doorgaans op woensdagen zal de uitkomsten van het weekend daarvoor worden bekendgemaakt (binnen 74 uur).

Formeel voorleggen van een situatie aan de PSC

Een Eredivisieclub heeft de mogelijkheid om een situatie formeel voor te leggen aan de PSC ter beoordeling.

Voorwaarden zijn:

  • Dat het een direct betrokken club moet zijn van betreffende wedstrijd waar het incident heeft plaatsgevonden
  • Formeel verzoek tot voorleggen aan de PSC binnen 24 uur na betreffende wedstrijd
  • Het aanleveren van beeldmateriaal van het incident, welke van voldoende kwaliteit is dat een beoordeling redelijkerwijs mogelijk is

Link naar het formulier om een situatie formeel voor te leggen aan de PSC:

https://forms.office.com/Pages...

Samenstelling Player Safety Commissie

Naam Functie
Jacco Landman Voorzitter (oud speler/coach)
Debby Hengst Commissielid (Officiating Coach IIHF)
Jeroen van den Berg Commissielid (oud scheidsrechter)
Martin de Wilde * Commissielid (Referee in Chief)
Vacant Commissielid

Onderstaand hoe de werking is vastgelegd in de regelementen van IJshockey Nederland

* Wedstrijden waarbij de Referee in Chief zelf op het ijs staat vanwege het scheidsrechters tekort, zal hij niet betrokken zijn bij uitspraken van de PSC.

Laatst gewijzigd op 22 juni 2024 om 10:09