Colofon

IJshockeynederland.nl is hét platform voor Nederlandstalige ijshockeyfans. Doelstelling van de site is het toegankelijk maken van nieuws, informatie, scores en statistieken rond het Nederlandse ijshockey om zo de populariteit van de sport te verhogen. Dit gebeurt door een combinatie van journalistiek, marketingactiviteiten en events. Binnen ijshockeynederland.nl werken de Beheersstichting IJshockey.com-domein en IJshockey Nederland samen om de bovenstaande doelstelling te realiseren. De redactionele verantwoordelijkheid ligt bij IJshockey Nederland. Verantwoordelijkheid voor marketing en events ligt bij IJshockey Nederland.

Ontwerp en development: Bart Rylant Ontwerp

Alle teksten en foto’s op deze website zijn eigendom van IJshockey Nederland, tenzij expliciet anders aangegeven. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

Contact: