Home Sport & organisatieOpleidingen → IJshockeytrainer/coach 3

IJshockeytrainer/‚Äčcoach 3

De oplei¬≠d¬≠ing IJshockeytrainer/‚Äčcoach 3 is bedoeld voor jeugdtrain¬≠ers. In het kwal¬≠i¬≠fi¬≠catieprofiel staan de kern¬≠tak¬≠en van een jeugdtrain¬≠er beschreven. Naast het vol¬≠gen van de bin¬≠nen de oplei¬≠d¬≠ing gebo¬≠den twee cur¬≠susweek¬≠enden bestaat de oplei¬≠d¬≠ing uit het vervullen van prak¬≠tijkop¬≠dracht¬≠en bin¬≠nen de club, het aan¬≠leggen van een port¬≠fo¬≠lio, het vol¬≠gen van een stagepe¬≠ri¬≠ode en het afleggen van een exa¬≠m¬≠en door mid¬≠del van proeven van bek¬≠waamheid (prak¬≠tijkex¬≠a¬≠m¬≠en train¬≠ing geven, prak¬≠tijkex¬≠a¬≠m¬≠en coachen). 

Op de volgende cursusdagen vindt in Tilburg de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 seizoen 2019-2020 plaats:

14 juni 2019 (19:00 ‚Äď 23:00 uur)
15 juni 2019 (09:00 ‚Äď 18:00 uur)
16 juni 2019 (09:00 ‚Äď 15:00 uur)

6 september 2019 (19:00 ‚Äď 23:00 uur)
7 september 2019 (09:00 ‚Äď 18:00 uur)
8 september 2019 (09:00 ‚Äď 15:00 uur)

Onderwerpen cursusdagen
Tijdens de cursusdagen worden sport specifieke en sport overstijgende onderwerpen behandeld.

De sport specifieke onderwerpen:
Individuele tactieken
Teamtactieken
Spelsystemen
Videoanalyse (strategisch)
Maken van een play book
Opstellen jaarplanning (sport specifiek)
Dryland training
Coachen bij ijshockeywedstrijden

De sport overstijgende onderwerpen:
Jaarplan (sport generiek)
Communicatie:
- Geven van feedback
- Het ideale coachgesprek
- Presenteren
Leren leren
4 inzichten trainerschap (verdieping)
Mindset
Fysieke aspecten
Begeleiden sportkader
Didactiek

Opzet
Naast het volgen van de binnen de opleiding geboden twee cursusweekenden bestaat de opleiding uit het vervullen van praktijkopdrachten binnen de club, het aanleggen van een portfolio, het volgen van een stageperiode bij één van de nationale teams of een vergelijkbare omgeving af te stemmen met de technisch directeur en het afleggen van een examen door middel van proeven van bekwaamheid (praktijkexamen training geven, praktijkexamen coachen).

Inschrijven en kosten
Wil je deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 vul dan dit inschrijfformulier in. Na acceptatie van jouw inschrijving ontvang je een factuur voor het cursusgeld ad. EUR 975,00. Dit bedrag kan desgewenst in termijnen betaald worden. Alle cursisten moeten naast het diploma IJshockeytrainer/coach 2 ook over voldoende eigen schaatsvaardigheden beschikken om met de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 te kunnen starten. Tevens dient de cursist werkzaam te zijn bij een vereniging op minimaal U16, U19 , eerste divisie of BNL niveau. Om in de praktijk de juiste begeleiding te ontvangen, wordt voor iedere cursist een praktijkbegeleider aangesteld (nader af te stemmen met Theo van Gerwen). Voor kosten die gemaakt worden om de proeven van bekwaamheid af te nemen wordt EUR 125,00 examengeld in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je eveneens een factuur.

Kerntaken
De 3 deelkwalificaties van de IJshockeytrainer/coach 3 zijn:
3.1 - Geven van trainingen
3.2 - Coachen bij wedstrijden
3.3 - Aansturen van sportkader

Alle bewijsstukken vereist voor de 3 deelkwalificaties dienen (uiterlijk binnen één (1) maand na de laatste cursusdag) in één portfolio te worden ingeleverd bij de praktijkbegeleider van de cursist.

Proeven van bekwaamheid (PVB's)
Elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst. (Voordat de proeven van bekwaamheid kunnen worden afgenomen moet het examengeld ad. EUR 125,00 zijn betaald.) In het kader van 3.1 Geven van trainingen vinden een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling op het geven van een training met voorafgaand een planningsinterview plaats. In het kader van 3.2 Coachen bij wedstrijd vinden een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling op het coachen bij een wedstrijd plaats. In het kader van 3.3 Aansturen van sportkader vindt een portfoliobeoordeling plaats.

Om in de praktijk de juiste begeleiding te ontvangen wordt voor iedere cursist een stageplek aangewezen. Bij jouw persoonlijke stageplek word je begeleid door een stagebegeleider (praktijkbegeleider). Over de overeengekomen stageplek en praktijkbegeleider (naam en contactgegevens) ontvang je tijdig een bevestiging. Jouw stagebegeleider is op de hoogte van jouw aanstelling. Je dient zelf contact op te nemen met jouw stagebegeleider om afspraken in te plannen. De stage vindt plaats gedurende het gehele seizoen 2019-2020. Van de stagiaire wordt in principe verwacht een tijdsinvestering te doen van gemiddeld 2 uur per week.

Onderstaand tref je de brondocumenten aan:
- Toetsplan IJshockeytrainer/coach 3
- Kwalificatieprofiel IJshockeytrainer/coach 3
- Praktijkopdrachten IJshockeytrainer/coach 3

Voorafgaande aan de eerste cursusdag dien je de opdracht Zelfscan uit te voeren (zie bijlage 1 van het document Praktijkopdrachten IJshockeytrainer/coach 3). Met deze scan vooraf krijg je inzicht in jouw specifieke aandachtspunten. Nadat je de scan hebt uitgevoerd, bepaal je voor jezelf welke specifieke leerpunten voor jou van toepassing zijn. Neem de zelfscan door met jouw stagebegeleider en neem deze eventueel met aantekeningen van de stagebegeleider mee naar de eerste trainingsdag.

Lesmaterialen
Tijdens of vooraf aan de cursusdagen ontvang je lesmaterialen. Bij de eerste cursusdag op 14 juni 2019 ontvang je een opbergmap voor het verzamelen van materiaal en aantekeningen.

Brondocumenten

Laatst gewijzigd op 10 april 2021 om 11:01