2 september 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Aangepast vergaderstuk agendapunt 9 ALV

Bestuursverkiezing

Klik hier voor het aangepaste vergaderstuk agendapunt 9 (Bestuursverkiezing) van de algemene ledenvergadering op woensdag 11 september 2019.