13 april 202110:03

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Aanpassen leeftijdscategorie√ęn seizoen 2021-2022

Op 9 maart 2021 is met de jeugd¬≠clubs gespro¬≠ken over het aan¬≠passen van de leefti¬≠jd¬≠scat¬≠e¬≠gorie√ęn van even naar oneven, het aan¬≠passen van U19+ naar U20 of U21 en het split¬≠sen van de junioren¬≠com¬≠peti¬≠tie (aspi¬≠ran¬≠ten) naar 2 leeftijdscategorie√ęn.

Uit de enquête die daarop is gevolgd zijn de volgende resultaten gekomen met de daaraan gekoppelde nieuwe aanpassingen:

Leeftijdscategorie aanpassen van even naar oneven: Meer dan 80% van de verenigingen heeft gekozen voor een indeling op oneven leeftijdscategorie√ęn. Derhalve zullen de leeftijdscategorie√ęn worden aangepast naar oneven jaartallen (naar U9, U11, U13, U15, U17). Het niet competitief spelen worden verschoven van U12 naar U13 leeftijd.

U19+ of aanpassing naar U20 of U21: 50% van de verenigingen heeft gekozen voor de leeftijdscategorie U21. IJshockey Nederland heeft derhalve besloten de leeftijdscategorie van 19+ aan te passen naar U21.

Juniorencompetitie (aspiranten) 1 leeftijdscategorie of 2 leeftijdscategorie√ęn: Hier is de verdeling 50/50. IJshockey Nederland heeft besloten de juniorencompetitie in te delen in twee categorie√ęn: U14 en U17. Deze indeling is afhankelijk van de definitieve inschrijvingen.