6 maart 202000:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Agenda algemene ledenvergadering woensdag 18 maart 2020

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 18 maart 2020, om 20:00 uur in het zalencentrum NDC den Hommel, Kennedylaan 9 te Utrecht (routebeschrijving: https://www.ndcdenhommel.nl/contact/#Routebeschrijving).

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 23 oktober 2019
6.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2019-2020
6.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2019-2020
7. Verhoging scheidsrechtersvergoedingen
8.a. Jaarplan 2020
8.b. Begroting 2020
9. AVG-beleid
10. Rondvraag
11. Sluiting