21 april 202112:47

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Agenda voorjaarsoverleg seniorendivisies dinsdag 11 mei 2021

Ter voorbereiding op het seizoen 2021-2022 wordt online via MS-Teams op dinsdag 11 mei 2021 het voorjaarsoverleg met de seniorendivisies (tweede, derde, vierde, vijfde, zesde divisies en studenten) georganiseerd.

Graag organiseren we op dinsdag 11 mei 2021, aanvang 20:00 uur, online via MS-Teams het jaarlijkse voorjaarsoverleg met de seniorendivisies ter voorbereiding op het seizoen 2021-2022.

De agenda van het voorjaarsoverleg is als volgt:

1. Opening
2. Voorstellen Werkgroep
3. Ingekomen stukken
4. Contributie individueel lidmaatschap
5. Voorlopige inschrijvingen
6. Vooruitblik seizoen 2021-2022
- Indeling divisies
- Geen zomerprogramma in verband met onduidelijkheden en inzet
- Finaledag
- Reglementswijzigingen
- Zomertoernooi 3 - 3
7. Teaminschrijvingen seizoen 2021-2022
8. Automatisering
9. Beer League teams aan laten sluiten bij IJshockey Nederland?

De clubs en contractanten worden verzocht voorstellen voor reglementswijzigingen uiterlijk 30 april 2021 schriftelijk (per mail aan [email protected]) in te dienen. Voorstellen worden in de werkgroep seniorendivisies besproken en eventueel aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Via dit deelnameformulier kunnen de vertegenwoordigers van de clubs en contractanten zich aanmelden. De link naar het voorjaarsoverleg wordt tijdig toegezonden.