12 december 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Annuleren algemene ledenvergadering woensdag 18 december 2019

De december-maand is vanwege de feestdagen een drukke maand om reden waarvan we diverse afzeggingen hebben ontvangen voor de uitgeschreven algemene ledenvergadering op woensdag 18 december 2019. Derhalve is besloten de algemene ledenvergadering op woensdag 18 december 2019 te annuleren en te verzetten naar medio februari 2020. De exacte datum in februari 2020 wordt tijdig gecommuniceerd. De vergaderstukken worden in de maand januari 2020 toegezonden.