13 augustus 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Approval Try-Out spelers uit het buitenland

Het verzoek om een Try-Out van spelers uit het buitenland dient tijdig door het lid (de club) te worden aangevraagd via het bondsbureau ([email protected]) bij de oude bond met opgaaf van naam speler, geboortedatum speler, nationaliteit speler.

Overtredingen van de IIHF International Transfer Regulations worden gesanctioneerd door de IIHF conform dit reglement. Sanctionering door de IIHF opgelegd aan de IJNL wordt doorberekend aan het in overtreding zijnde lid. De IJNL brengt daarnaast extra administratiekosten in rekening.

Een speler, trainer en/of coach met een niet-Nederlandse nationaliteit dient alvorens hij uitkomt in een vriendschappelijke wedstrijd of training te beschikken over de voor hem wettelijk vereiste geldige bescheiden voor rechtmatig verblijf en het rechtmatig verrichten van arbeid zoals een visum, verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning. Dan wel dient het hem te zijn toegestaan om gedurende de aanvraagprocedure van dergelijke bescheiden rechtmatig in Nederland te verblijven en arbeid te verrichten. Het lid waarvoor de betreffende speler, trainer en/of coach gaat uitkomen, is verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van de benodigde vergunningen. Voor meer informatie, zie nieuwsartikel.