Arjan van der Horst
Arjan van der Horst

24 juni 202212:00

Door Danny Micola von Fürstenrecht

Info van de bond

Arjan van der Horst (bestuurslid Financiële zaken en vice-voorzitter) legt per direct zijn functie neer

Na 7 jaren bestuurslid van IJshockey Nederland legt Arjan van der Horst zijn bestuursfunctie neer. In een brief die is verstuurd aan de besturen van onze leden, geeft hij aan dat de belangrijkste reden voor zijn vertrek de verharde omgangsvormen met diverse clubbestuurders is.

Hij heeft de samenwerking met zijn collega IJNL-bestuursleden en het bureau als bijzonder prettig ervaren. Wij betreuren het zeer dat Arjan deze keuze heeft gemaakt, maar we respecteren zijn beslissing. We bedanken hem enorm voor al het werk en de tijd en energie die hij aan onze sport heeft besteed. We gaan ervan uit dat we hem, zoals hij zelf ook aangeeft, nog met enige regelmaat ‘aan de boarding’ zullen ontmoeten en wensen hem verder veel geluk.