2 juni 202108:17

Door Danny Micola von FĂŒrstenrecht

Info van de bond

Bestuur IJshockey Nederland stemt niet in met aanvraag lidmaatschap van de Wolves uit Nijmegen

De recent ingediende aanvraag voor het lidmaatschap van IJshockey Nederland door ‘Stichting Sponsor Topsport IJshockey Nijmegen Wolves’ biedt het bestuur van IJshockey Nederland voorlopig onvoldoende aanknopingspunten om ermee in te kunnen stemmen.

De nieuwe stichting uit Nijmegen opteert met de aanvraag om de plaats in te nemen van de ‘Stichting Noviomagus IJshockey’, die in januari van dit jaar failliet is verklaard.


Het bestuur van IJshockey Nederland heeft zich de afgelopen weken beraden op de aanvraag en is tot de conclusie gekomen dat er op dit moment onvoldoende aanknopingspunten zijn om de nieuwe stichting toe te laten als lid bij IJshockey Nederland. Zo wordt er onder andere niet voldaan aan de noodzakelijke lijn “Ambitie vanuit stabiliteit” .


Het bestuur van IJshockey Nederland heeft als kerntaken het organiseren van ijshockeycompetities en het selecteren, trainen en afvaardigen van nationale teams. Ook het ontwikkelen van de ijshockeysport in Nederland in de meest algemene betekenis van het woord, is een kerntaak van de bond. IJshockey Nederland streeft naar een gezonde financiële en sportieve basis van het ijshockey in Nederland.


De ijshockey geschiedenis in Nederland wordt helaas gekenmerkt door een ongezonde financiële trend, die ook ongezond is voor een positieve ontwikkeling en het imago van de Nederlandse ijshockeysport. IJshockey Nederland heeft de opkomst en ondergang van een aantal ijshockeyclubs beschouwd en geanalyseerd op de gevolgen met in het achterhoofd de situatie in Nijmegen.Het bestuur van IJshockey Nederland heeft tevens uitgebreid gekeken naar de situatie in Nijmegen en constateert een aantal ontwikkelingen die onvoldoende vertrouwen biedt in een stabiele en gezonde financiële situatie, een duidelijke visie op de bedrijfsvoering en evenwichtige samenwerking in de regio met bestaande verenigingen. Het bestuur van IJshockey Nederland zal daarom pas een nieuwe aanvraag in behandeling nemen als de stichting zich werkelijk verhoudt met verenigingen in en om Nijmegen.