21 november 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Bijeenkomst clubs/scheidsrechterscoordinatoren 5 november 2019

Tijdens de bijeenkomst van dinsdag 5 november 2019 met clubbestuurders en scheidsrechterscoördinatoren zijn diverse thema’s besproken waaronder werven en opleiden van scheidsrechters, omgang met en respect voor scheidsrechters, communicatie en samenwerking. Gesproken is over het belang van fairplay & respect richting scheidsrechters/supervisors en een betere omgangsregeling met scheidsrechters/supervisors waarbij we ons op basis van gestelde doelstellingen (actiepunten) gezamenlijk sterker maken.

Voor het verslag van de bijeenkomst met daarin opgenomen de gezamenlijke actiepunten: