11 september 202008:51

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Buitenlandse werknemers

Werk- en verblijfsvergunningen

Om te mogen werken in Nederland kan het zijn dat werknemers [waaronder sporters] een werk- en/of verblijfsvergunning nodig hebben. Het land van herkomst en de duur van de arbeidsperiode bepalen welke vergunning er nodig is. Werknemers afkomstig uit een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) hebben op basis van vrij verkeer binnen de Europese Unie (EU) geen vergunning nodig. Werknemers met de nationaliteit van een land wat niet onder de EU/EER valt, hebben dus wel een vergunning nodig. Een lijst met landen die samen de EER vormen is hieronder terug te vinden. Is de werknemer afkomstig uit een land buiten de EER en wil hij of zij langer dan 90 dagen in Nederland blijven, dan is er een werk- en verblijfsvergunning nodig.

Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA)Om te kunnen werken in Nederland heeft een werknemers van buiten de EER vaak een werkvergunning en een verblijfsvergunning nodig. De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) combineert deze werkvergunning en verblijfsvergunning. Er wordt dus maar Ă©Ă©n vergunning aangevraagd. De GVVA is de meest gebruikte vorm van een vergunning binnen de sport. Omdat de procedures die moeten worden doorlopen vaak complex en tijdrovend zijn, heeft de WOS een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierin zijn speciale afspraken gemaakt om de aanvraagprocedures te versnellen voor de sportsector.

De WOS kan voor sportorganisaties de aanvraag volledig uitvoeren of sportorganisaties ondersteunen in het aanvraagproces. Afhankelijk van de situatie kan worden gekeken naar wat de WOS voor uw organisatie kan betekenen.

EER Landen
Klik hier voor een actuele lijst met landen tot de Europees Economische Ruimte behoren.

30%-regeling

Als iemand in Nederland komt werken dan worden er mogelijk extra kosten gemaakt. Zo kunnen er extra kosten gemaakt worden voor het verhuizen, een kennismakingsbezoek aan Nederland of is het levensonderhoud in Nederland duurder dan in het land van herkomst. Dit worden ook wel extraterritoriale kosten genoemd. De werkgever kan deze kosten vergoeden of er kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde 30%-regeling.

De 30%-regeling stelt de werkgever in staat om maximaal 30% van het loon onbelast te geven aan de werknemer. Om in aanmerking te komen voor deze gerichte vrijstelling dient er wel aan een aantal eisen te worden voldaan. Zo moet de werknemer in dienst zijn van de werkgever, beschikt de werknemer over specifieke deskundigheid (deskundigheidsvereiste) en voldoet de werknemer aan de definitie van ingekomen werknemer.

Voor meer informatie over de 30%-regeling kunt op contact opnemen met de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) of klik hier. Bovendien kan de WOS uw organisatie ondersteunen in het aanvragen van een regeling voor een werknemer. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen.