4 augustus 202015:38

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie algemene ledenvergadering woensdag 9 september 2020

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING (online via MS-Teams)

op woensdag 9 september 2020, om 20:00 uur.

Besloten is om de algemene ledenvergadering van 9 september 2020 online te houden. Dit naar aanleiding van de onlangs gepresenteerde coronamaatregelen. Het dringend overheidsadvies is samenscholing van meer dan 6 personen te vermijden.