13 februari 202000:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Convocatie algemene ledenvergadering woensdag 18 maart 2020

Het bestuur van IJshockey Nederland nodigt de leden, ereleden, leden van verdienste en commissieleden van IJshockey Nederland uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 18 maart 2020, om 20:00 uur in het zalencentrum NDC den Hommel, Kennedylaan 9 te Utrecht (routebeschrijving: https://www.ndcdenhommel.nl/contact/#Routebeschrijving).

Agenda en vergaderstukken volgen zo spoedig mogelijk.