2 januari 202118:55

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

E-learning integriteit

We willen een eerlijke en veilige sport. Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen heeft het Centrum Veilige Sport Nederland een e-learning gemaakt over sport en integriteit. De modules maken je bewust van wat jij kunt doen en hoe je leert herkennen wat er in je eigen sportomgeving gebeurt.

E-learning integriteit

Alle modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en na inschrijving geheel gratis.

De volgende e-learnings zijn of komen op korte termijn beschikbaar:

Matchfixing (start de e-learning matchfixing)

Doping (start de e-learning doping)

Discriminatie (start de e-learning discriminatie)

Financiële integriteit, t.b.v. signaleren en voorkomen van criminele inmenging, fraude en corruptie (start de e-learning financiële integriteit)

Code Goed Sportbestuur (beschikbaar najaar 2020)

Seksuele Intimidatie (start de e-learning seksuele intimidatie)

Pesten (start de e-learning pesten)

Webinars

Vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) worden er periodiek informatiebijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen met diverse thema’s als onderwerp. Gezien de huidige beperkingen als gevolg van de COVID-19 maatregelen, is er gekozen om via webinars deze informatievoorziening door te laten gaan.

Op 30 juni 2020 is de webinar “Slachtoffer in de sport deel 1” gehouden. Tijdens deze webinar hebben de volgende ketenpartners een presentatie verzorgd:

- Slachtofferhulp Nederland
- Schadefonds geweldsmisdrijven
- Perspectief Herstelbemiddeling

In deze webinar stond het slachtoffer van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag centraal. Er werd aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor ondersteuning van een slachtoffer. Wat kan een slachtoffer helpen om een ervaring met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag een plek in zijn of haar leven te geven? Verder was de webinar vooral gericht op betrokkenen die een rol hebben in de afwikkeling van een tuchtrechtprocedure of strafrechtprocedure. Zodat zij zo volledig mogelijk geĂŻnformeerd zijn met betrekking tot de ondersteuningsmogelijkheden.

De webinar is via deze link terug te zien.

Op 29 september 2020 is de webinar 'Slachtoffer in de sport deel 2' gehouden. Tijdens deze webinar hebben een onderzoeker van het ISR en een vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport een presentatie verzorgd.

De webinar is via deze link terug te zien.