Logo ISR

29 september 202123:12

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Gewijzigd Nationaal Doping Reglement (NDR)

In het Nationaal Doping Reglement (NDR) zijn tekstuele verbeteringen doorgevoerd die vooral procedureel van aard zijn.

Eind mei heeft het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een gewijzigd Nationaal Doping Reglement (NDR) gestuurd. Het NDR is gebaseerd op de Wereld Anti Doping Code, opgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). WADA heeft recentelijk de Dopingautoriteit laten weten dat er alsnog enkele artikelen aangepast dienen te worden om volledig te voldoen aan de eisen van de Code. Daarom zijn de artikelen 59 en 60 gewijzigd om het reglement Code-compliant te maken. Daarnaast zijn wat tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen geen verzwaring van de verplichtingen van de sporters, maar zijn vooral procedureel van aard.

Hieronder tref je een vernieuwd Dopingreglement aan. Dit reglement is reeds op de ISR website geplaatst en wordt van kracht op 1 oktober. De bijbehorende bijlagen (de WADA-dopinglijst; de Dispensatiebijlage 2021 en de Whereabouts-bijlage 2021) zijn ongewijzigd. Alle documenten zijn via deze link te vinden: https://www.isr.nl/doping/reglementen.