Goed sportbestuur

15 december 202111:38

Door Danny Micola von F√ľrstenrecht

Info van de bond

Informatieve online ALV

Gisteravond heeft IJshockey Nederland een informatieve ALV gehouden samen met haar leden. Er waren ruim 40 leden online aanwezig.

Goed sportbestuur

Als gastspreker was Huibert Brands van NOC*NSF uitgenodigd welke goed sportbestuur, Good Governance uitlegde. In de afbeelding kun je de vier elementen zien.

Vergadering

Voorzitter Jan Hopstaken opende de vergadering en sprak van een bijzonder jaar. Hij stond tevens stil bij de mensen welke ons als ijshockey gemeenschap ontvallen zijn.

Directeur Theo van Gerwen gaf uitleg over de activiteiten van IJshockey Nederland en zoomde in op de details.

Penningmeester/vicevoorzitter Arjan van der Horst deed verslag van de financi√ęn. Het was een moeilijk jaar vanwege corona. De cijfers waren reeds besproken tijdens het penningmeester overleg. Er werd decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur van IJshockey Nederland.

Verder kwam het vernieuwde automatiseringssysteem aan bod. Leden werden meegenomen in de status en waar we naartoe gaan.

Ter afsluiting sprak Jan Hopstaken de hoop uit een volgende ALV in fysieke hoedanigheid te kunnen houden en bedankte ieder voor zijn aanwezigheid.