12 september 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Inzet clubscheidsrechters

Tijdens het scheidsrechterscoördinatorenoverleg op 25 september 2018 is er door de scheidsrechterscommissie nogmaals op gewezen dat bij de U16-wedstrijden naast een aangewezen bondsscheidsrechter twee clubscheidsrechters aanwezig dienen te zijn. De scheidsrechterscommissie heeft hier het afgelopen seizoen op toegezien en helaas moeten constateren dat hier tijdens het seizoen steeds meer vanaf geweken werd.

De scheidsrechterscommissie heeft derhalve besloten dat artikel 33-e van het sportreglement bij aanvang van de U16-competitie wordt toegepast: Indien een lid of contractant in gebreke is bij het toewijzen van een clubscheidsrechter wordt dat bestraft met een boete van ‚ā¨ 50.

In de bijlage bij het sportreglement zal het volgende worden opgenomen:
- Indien bij een U16-competitiewedstrijd naast de aangewezen bondsscheidsrechter maar √©√©n clubscheidsrechter aanwezig is, zal de wedstrijd wel doorgaan en worden geleid in een 2-man systeem. Het thuisspelende team wordt een boete van ‚ā¨ 50,00 opgelegd.
- Mocht er helemaal geen clubscheidsrechter aanwezig zijn, zal de wedstrijd niet doorgaan. De bondsscheidsrechter dient zijn onkostenvergoeding inclusief wedstrijdvergoeding uitbetaald te krijgen. Het thuisspelende team wordt een boete van ‚ā¨ 50,00 opgelegd.

Er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt. Het doel is om de clubs actief te maken met betrekking tot opleiding en werving van clubscheidsrechters. Het tekort aan scheidsrechters kan alleen in samenwerking met de clubs worden opgelost.