21 februari 202111:38

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Plenaire bespreking regionale samenwerking woensdag 24 maart 2021

Op woensdag 24 maart 2021 organiseert IJshockey Nederland online een plenaire bespreking met alle jeugdclubs in het kader van regionale samenwerking.

Tijdens deze plenaire bespreking met alle jeugdclubs spreken we elkaar om: (a) de uitkomsten van de regionale bijeenkomsten in juni 2020 te bespreken; (b) een plan van aanpak vorm te geven met betrekking tot de items waarop binnen de regio’s zal worden samengewerkt en (c) vervolgens per regio een manier van samenwerken daadwerkelijk uit te voeren. Deze bespreking vindt online via MS-Teams plaats op woensdag 24 maart 2021, aanvang 19:30 uur. De uitnodiging en agenda zijn per e-mail verzonden. Deelnemers worden gevraagd zich aan te melden (via [email protected]) onder vermelding van naam, e-mailadres en bespreking regionale samenwerking woensdag 24 maart 2021. Tijdig zal de link naar de bespreking worden toegezonden.

Voor het verslag van de regionale bijeenkomsten in juni 2020 wordt verwezen naar deze webpagina.