7 september 202021:16

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Landelijke vergadering regionale samenwerking dinsdag 29 september 2020 (via MS-Teams)

Op dinsdag 29 september 2020 vindt de landelijke vergadering in het kader van regionale samenwerking via MS-Teams plaats, aanvang 19:30 uur. Voor deze vergadering worden bestuursleden van de jeugdclubs, de deelnemers aan de online bijeenkomsten van juni 2020 en de leden van de werkgroep regionale samenwerking uitgenodigd.

Tijdens deze plenaire landelijke bijeenkomst met alle clubs spreken we elkaar om: (a) de uitkomsten van de regionale bijeenkomsten te bespreken; (b) een plan van aanpak vorm te geven met betrekking tot de items waarop binnen de regio’s zal worden samengewerkt; (c) vervolgens per regio een manier van samenwerken daadwerkelijk uit te voeren.

Bijgevoegd is het verslag van de online bijeenkomsten die in juni 2020 hebben plaatsgevonden.