20 mei 202118:22

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Loket TASO-Q1 en TVS-Q1 geopend!

De regeling voor de TASO en de TVS voor Q1 is gepubliceerd.

Via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19) kunnen sportverenigingen compensatie aanvragen voor de geleden schade door de coronamaatregelen. De TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) is bedoeld om de verhuurders te compenseren die de huur voor amateursportorganisaties hebben kwijtgescholden.

Vanaf maandag 17 mei kunnen aanvragen worden ingediend via de website van DUS-I. Op een aantal punten zijn de beide regelingen verruimd ten aanzien van het vorige kwartaal. Kijk hier voor een verdere toelichting op de TASO en TVS (Q1).