24 juni 202022:12

Door Danny Micola von F√ľrstenrecht

Info van de bond

Mulier instituut onderzoek

Criminele inmenging bij amateursportverenigingen

Vanuit de uitgangspunten van goed sportbestuur, fair play & respect zijn openheid en transparantie noodzakelijk voor een eerlijke sport.

Onlangs heeft het ministerie van VWS een onderzoeksopdracht gegeven aan het Mulier Instituut om onderzoek te doen naar de kans op ongewenste zaken bij sportverenigingen. Met name gaat het om een inschatting van kwetsbaarheid en weerbaarheid in de sport bij criminele inmenging. Deelname aan een dergelijk breed landelijk onderzoek in de sport is goed en daarom doet IJshockey Nederland uiteraard graag mee.

Binnen een week of twee zal elke vereniging via een link enkele onderzoeksvragen ontvangen, de beantwoordingstijd wordt geschat op 10 tot 15 minuten. IJshockey Nederland krijgt de beschikking over de algemene onderzoeksresultaten en zal deze met de verenigingen delen. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zullen we gezamenlijk beleid ontwikkelen om ongewenste zaken uit te sluiten en indien nodig uit te bannen.

Klik hier naar de website van het Mulier onderzoek.

Jullie medewerking wordt zeer op prijs gesteld !