Logo Dopingautoriteit

22 juni 202319:50

Door Leonidas Pakos

Info van de bond

Nationaal Dopingreglement aangepast

Bezwaarcommissie van de Dopingautoriteit
wordt vervangen door zelfstandig bestuursorgaan

(* aangepaste tekst m.b.t. inwerkingtredingsdatum)

De Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) is gewijzigd. Hierdoor is ook het Nationaal Dopingreglement (NDR) aangepast. Het aangepaste dopingreglement zou aanvankelijk op 1 juli 2023 in werking treden. Inmiddels is bekend geworden dat dit per 15 augustus 2023 zal zijn.

De aanpassingen in het NDR 2023 zien toe op het vervangen van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) door de Beoordelingscommissie dopingzaken. Hiermee wordt de commissie van de Dopingautoriteit vervangen door een nieuw zelfstandig bestuursorgaan.

Het volledig los positioneren van de BND van de Dopingautoriteit is gebeurd naar aanleiding van een verzoek van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

Voor sporters en sportbonden heeft deze wijziging geen directe gevolgen.

Tevens zijn redactionele aanpassingen gedaan voor opschoning of verduidelijking.

Alle documenten zijn via deze link te vinden: www.isr.nl/doping/reglementen