Logo teamstripes

10 juni 202113:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Nieuw spelregelboek (IIHF)

Na officiële goedkeuring door het IIHF Annual Congress begin juni 2021 zal de IIHF een nieuw spelregelboek voor het seizoen 2021-2022 introduceren met als doel de spelregels over de hele wereld te verenigen.

IJshockey Nederland conformeert zich aan het IIHF-spelregelboek en zal deze ook overnemen. Over uitzonderingen op het spelregelboek brengt de scheidsrechterscommissie advies uit aan IJshockey Nederland.

Het nieuwe spelregelboek is ontwikkeld door een speciaal aangestelde Rule Book Writing Group bestaande uit experts van IIHF en Europese professionele competities en in overleg met de National Hockey League (NHL). Het nieuwe spelregelboek is ontwikkeld met behulp van de gecombineerde officiële spelregels van de IIHF, de National Hockey League ( NHL), KHL en verschillende Europese competities.

De doelstellingen van het nieuwe IIHF Rule Book zijn als volgt:

  • Harmoniseer de spelregels voor ijshockey om te zorgen voor een consistente toepassing in alle grote competities en clubs, evenals toernooien van de nationale bond, vrouwenijshockey en jeugdijshockey;
  • Zorg ervoor dat de spelregels consistent zijn voor alle deelnemende teams die deelnemen aan de Olympische Spelen in Peking 2022 en andere competities die worden gereguleerd door de IIHF;
  • Zorg ervoor dat het spelregelboek jaarlijks kan worden aangepast;
  • Prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van spelers met behoud van de amusementswaarde van de sport.

Het doel is om een ​​standaard te creëren voor de spelregels van ijshockey, zodat ze uniform kunnen worden gebruikt in competities en clubs over de hele wereld. Omdat competities over de hele wereld zijn blijven groeien en zich ontwikkelen, worden de regels soms aangepast of gewijzigd. Dit leidt soms tot verwarring bij spelers, fans en officials bij de toepassing van de officiële spelregels in IIHF en andere internationale competities.

Het spelregelboek 2021-2022 voegt de bestaande IIHF-, NHL-, KHL- en Europese competitie- en competitieregels samen. Het bevat dezelfde regelnummers en secties die in elke competitie en toernooi worden gebruikt.

Het nieuwe spelregelboek streeft ook naar de hoogst mogelijke standaard van speler veiligheid en fairplay en in deze geest zal IIHF interpretaties behouden over hoe de ernst van overtredingen te beoordelen op basis van de actie en niet op basis van het resultaat.

Enkele van de belangrijkste regels die zullen veranderen, zijn onder meer:

  • Een beperkt gebied voor keepers achter het net om meer aanvallend spel te creĂ«ren (d.w.z. trapezium dat bekend is bij NHL en KHL);
  • Videoreview van situaties na het speelweekend (Player Safety Commissie);
  • Sommige fysieke overtredingen kunnen worden afgedaan met een Major zonder een automatische Game Misconduct Penalty;
  • Bij het betreden van het aanvalsvak wordt de blauwe lijn als driedimensionaal beschouwd en wordt de schaats van een aanvallende speler in de lucht boven de blauwe lijn als on-side beschouwd (d.w.z. de NHL-off-side regel die ook wordt toegepast in Zweden en in de KHL).

Eén van de belangrijkste regelverschillen die momenteel bestaan ​​tussen de IIHF en de NHL is bijvoorbeeld Fighting. De IIHF zal de onderscheid die wordt gebruikt in de Fighting-regel van de NHL aanpassen om haar scheidsrechters beter te voorzien van mogelijkheden/opties tijdens verschillende situaties die zich kunnen voordoen wanneer een vechtpartij op het ijs plaatsvindt.

De nultolerantiebenadering van gevechten tijdens wedstrijden blijft echter van kracht, samen met de IIHF-regels voor contact met betrekking tot het hoofd of de nek.

We zijn van mening dat dit onze officials en ook de ​​onafhankelijke Player Safety Commissie beter zal voorzien bij het beoordelen van situaties welke van invloed zijn op de veiligheid van spelers en officials.

Speciale secties voor vrouwen- en juniorenijshockey zullen ook worden geĂŻntegreerd in het nieuwe spelregelboek, om de verschillende regels die op elk respectief niveau worden toegepast, te scheiden.

Player Safety Commissie

In het nieuwe spelregelboek verwijst de IIHF naar een Disciplinary Body, welke door IJshockey Nederland ingevuld gaat worden door een Player Safety Commissie (hierna te benoemen als PSC). De PSC is een onafhankelijke commissie welke zal bestaan uit minimaal 2 leden en een voorzitter welke wordt geĂŻnstalleerd door het bondsbestuur van IJshockey Nederland.

Alle wedstrijden in de Eerste- en Eredivisie zullen worden opgenomen en beschikbaar worden gesteld voor o.a. de scheidsrechterscommissie van TeamStripesNL en de PSC. Deze beelden zullen bij een Game Misconduct en/of Match Penalty inclusief het wedstrijdrapport van de scheidsrechter worden voorgelegd aan de PSC. De PSC zal op basis van de beelden en het scheidsrechters rapport een beslissing nemen. De PSC heeft tevens de bevoegdheid om zelfstandig te oordelen over een actie van een speler, coach of teambegeleider voor, tijdens of na een wedstrijd waar tijdens de wedstrijd geen straf voor is gegeven door de scheidsrechter.

De beoordeling van de PSC zal vallen in onderstaande categorieën:

Categorie I (0 tot 2 wedstrijden additionele schorsing)
Categorie II (3 tot 4 wedstrijden additionele schorsing)
Categorie III (doorzetten naar de tuchtcommissie IJshockey Nederland)

Een uitwerking van het functioneren en bevoegdheid van de PSC zal verder worden uitgewerkt en gedeeld worden met de clubs.

Communicatie spelregelwijzigingen 2021-2022

Na het goedkeuren van het nieuwe spelregelboek door het Annual Congress van de IIHF op 5 juni jl., is de scheidsrechterscommissie TeamStripesNL van IJshockey Nederland bezig met het laten vertalen van het spelregelboek naar het Nederlands en de wijzigingen ten opzichte van het vorige spelregelboek in kaart te brengen. Aangezien het om veel wijzigingen gaat, zal de scheidsrechterscommissie van TeamStripesNL op verschillende manieren de clubs/spelers/coaches/fans de kans bieden om kennis te nemen deze wijzigingen.

De communicatie zal bestaan uit:

  • Webinars;
  • Bijeenkomst coaches en captains Eerste- en Eredivisie (zondag 5 september 2021 in Tilburg).

Data van de Webinars worden zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt en de uitnodiging voor 5 september 2021 volgt.