11 mei 202010:18

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Nieuws NOC*NSF | Coronavirus en sport

Rapportage ‚ÄėGevolgen coronacrisis voor sportverenigingen‚Äô (Mulier onderzoek) gereed
NOC*NSF heeft vandaag laten weten dat de resultaten uit het Mulier onderzoek, welke in opdracht van NOC*NSF en in afstemming met de Vereniging Sport en Gemeenten en het ministerie van VWS is gedaan, zijn gepubliceerd. Het onderzoek gaat in op de gevolgen van de beperkende maatregelen in het verband met het coronavirus voor sportverenigingen. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

10 procent van de sportverenigingen voelt zich bij sluiting van de sportaccommodatie op korte termijn (tot de zomer) in haar voortbestaan bedreigd.

Ongeveer een kwart van de sportverenigingen in Nederland geeft aan dat noodmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen overleven.

Twee op de tien verenigingen (vooral verenigingen met hogere (vaste) lasten) in Nederland hebben behoefte aan andere dan de bestaande ondersteuning om de vereniging overeind te houden zoals het opschorten of tegemoetkomen van huurverplichtingen.

Twee op de drie verenigingen geven aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven.

Klik hier voor de rapportage: ‚ÄėGevolgen coronacrisis voor sportverenigingen. Onderzoek naar de gevolgen van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus‚Äô.

Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met ‚Äú18+‚ÄĚ
Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar!

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mochten, onder begeleiding, al weer samen trainen in de buitenlucht sinds 29 april. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met het Protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

NB Nieuw toegevoegde zaken zijn in oranje tekst weergegeven!