14 maart 202000:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Nieuws NOC*NSF | Ontwikkelingen Sportakkoord

Overzicht start- en vervolgbijeenkomsten lokaal Sportakkoord
Klik hier voor het overzicht van de start- en vervolgbijeenkomsten lokaal Sportakkoord in diverse gemeentes.

Clubkadercoach
Trainers en coaches hebben een cruciale rol in de vereniging. Zij maken het verschil in de ontwikkeling en het plezier van de sporters. En leveren een grote bijdrage aan de goede naam en het succes van de vereniging. Steeds meer verenigingen zien de meerwaarde van het structureel begeleiden van hun trainers en coaches. Maar hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainers op de club een normaal verschijnsel wordt? Daar kan de clubkadercoach bij helpen. Bekijk de animatie en kom alles te weten over de clubkadercoach.

Ik neem je mee
Eén van de pijlers waarop het Sportakkoord gebaseerd is, is de inclusieve sport: iedereen moet kunnen sporten, ook diegenen die afstand tot sport ervaren door een handicap, armoede of eenzaamheid. Juist voor die groep mensen start er op korte termijn het project 'Ik neem je mee': mensen die een drempel ervaren, krijgen steun van een maatje. Dat kan een topsporter zijn, maar ook iemand gewoon uit de buurt. Lees hier meer over het project en hoe je je als sporter of als maatje aan kunt melden.

Tussenstand lokale sportakkoorden. Procesevaluatie en inhoudsanalyse.
De eerste lokale allianties hebben eind 2019 lokale sportakkoorden gesloten. Om zicht te krijgen op de processen die zijn doorlopen én de inhoud van de eerste groep lokale sportakkoorden, is er een tussentijdse rapportage opgesteld die hier verslag van doet. Klik hier voor het rapport: Tussenstand lokale sportakkoorden. Procesevaluatie en inhoudsanalyse.

Sportakkoord Supportdesk
De supportdesk Sportakkoord staat klaar voor vragen van verenigingen en is te bereiken via [email protected].

Op www.sportakkoord.nl vinden clubs informatie over het Sportakkoord.