Pilot systeem beschikbaar gemaakt door Morawa
Pilot systeem beschikbaar gemaakt door Morawa

1 juli 202314:07

Door Danny Micola von Fürstenrecht

Info van de bond

Player Safety Committee geïntroduceerd tijdens Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 28 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats, waar belangrijke beslissingen werden genomen met betrekking tot de toekomst van de eredivisie. Het meest significante punt waarover overeenstemming werd bereikt, was de oprichting van een Player Safety Committee. Dit comité heeft tot doel ervoor te zorgen dat het spel minder vervelende momenten oplevert en de veiligheid van spelers bevordert. Een andere belangrijke beslissing was de verplichte invoering van camerabeelden bij alle wedstrijden, die vervolgens worden geëvalueerd door het comité.

Het Player Safety Committee zal een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid van spelers in de eredivisie. Het comité zal bestaan uit experts op het gebied van spelersveiligheid en andere relevante deskundigen. Zij zullen de camerabeelden van wedstrijden analyseren en incidenten evalueren.

De beslissing om alle wedstrijden in de eredivisie via camera vast te leggen, is een belangrijke stap in de richting van meer transparantie en objectieve beoordeling. Deze beelden zullen worden gebruikt als bewijsmateriaal om de beoordeling van het Player Safety Committee te ondersteunen, en waar nodig als bewijs worden ingebracht bij de tuchtorganen. Het comité zal de beelden zorgvuldig bestuderen en indien nodig aanbevelingen doen aan de betreffende club(s) en IJshockey Nederland.

De introductie van het Player Safety Committee en de verplichte camera-opnames zijn een erkenning van het belang van spelersveiligheid en het minimaliseren van risico's tijdens wedstrijden. De eredivisie wil hiermee een voorbeeld stellen op het gebied van spelersbescherming en de sport veiliger maken voor alle betrokkenen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd de beslissing met algemene instemming ontvangen. De aanwezige leden toonden hun steun voor deze vooruitstrevende maatregelen en erkenden het belang van de veiligheid en integriteit van het spel. Met de oprichting van het Player Safety Committee en de verplichte camerabeelden zet IJshockey Nederland met de eredivisie een grote stap in de juiste richting en creëert zij een veiligere en eerlijkere omgeving voor spelers, clubs en fans.

IJshockey Nederland zal nu snel stappen ondernemen om het Player Safety Committee operationeel te maken en ervoor te zorgen dat de verplichte camera-opnames bij wedstrijden worden geïmplementeerd. Met deze nieuwe ontwikkelingen hopen we niet alleen de sport te verbeteren, maar ook het vertrouwen van spelers en supporters te vergroten.

Met de introductie van het Player Safety Committee en de focus op spelersveiligheid neemt de eredivisie een vooraanstaande positie in binnen de wereld van het ijshockey. Andere competities kunnen mogelijk inspiratie putten uit dit baanbrekende initiatief en hun eigen maatregelen nemen om de veiligheid van spelers te waarborgen.