20 januari 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Promotiecampagne FairPlay & Respect


Handdruk op FairPlay & Respect - Een eerlijke strijd
IJshockey Nederland start met een promotiecampagne FairPlay & Respect. De promotiecampagne start tijdens de Week van FairPlay & Respect 2019.

Week van FairPlay & Respect IJshockey Nederland

- IJshockey Nederland heeft zich tot doel gesteld om jaarlijks gelijk aan de doelstellingen van de organisatie Respect Education Foundation een eigen Week van FairPlay & Respect te organiseren, namelijk door in een bepaalde week extra aandacht te geven aan en het stimuleren van het belang van sportiviteit en respect in de sport en in de maatschappij.
- IJshockey Nederland heeft hierbij de hulp van de spelers, de officials, de clubs, de contractanten en de toeschouwers nodig en gaat hierbij uit van ieders welwillende medewerking in het belang van de sport en de maatschappij. FairPlay & Respect is toch vooral hét hoogste doel waarnaar we met zijn allen streven in de ijshockeysport en waardoor we een mooie sport kunnen blijven beleven en aanbieden.
- In 2019 organiseert IJshockey Nederland in de week van 28 januari tot en met 3 februari 2019 de Week van FairPlay & Respect.

Webpagina FairPlay & Respect IJshockey Nederland
Aan de start de Week van FairPlay & Respect wordt de aparte webpagina FairPlay & Respect op www.ijnl.nl gelanceerd met onder andere de publicatie van gedragscodes en in de loop van de tijd illustratieve teksten waarom FairPlay & Respect belangrijk is voor de (ijshockey)sport en de samenleving. De teksten en materialen die geboden gaan worden op de webpagina dienen ter ondersteuning van de clubs en de contractanten en bieden extra handvaten die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van FairPlay & Respect na te streven.

Promotiematerialen FairPlay & Respect IJshockey Nederland
- Daarnaast wordt door IJshockey Nederland hard copy promotiemateriaal aangeboden met de boodschap: Een handdruk op FairPlay & Respect! We geven elkaar de handdruk in het kader van het navolgen van geschreven en ongeschreven normen en waarden die moet zorgen voor een eerlijke strijd in de sport waarbij verbondenheid, vriendelijkheid en eerlijkheid de boventoon voeren en moet stimuleren dat de sport aantrekkelijk blijft voor alle spelers, coaches, begeleiders, scheidsrechters en toeschouwers.
- Clubs ontvangen in de Week van FairPlay & Respect posters om prominent op te hangen in de ijshal en stickers om te verspreiden onder de jeugdleden.

Kalender activiteiten FairPlay & Respect IJshockey Nederland
- IJshockey Nederland heeft naast de lancering van de webpagina FairPlay & Respect en het verspreiden van promotiemateriaal FairPlay & Respect voor ogen dat spelers, teams en verenigingen in de Week van FairPlay & Respect – op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en/of zondag – activiteiten ontwikkelen in het kader van het toonbeeld van FairPlay & Respect. Dit kan zijn het organiseren van dialoogavonden binnen de club over dit onderwerp of het organiseren van prestatieve activiteiten waarbij FairPlay & Respect goed tot uiting komt. Ook kun je hierbij denken aan het maken van een promotiefilm die op diverse social mediakanalen wordt verspreid. Het thema van deze promotiefilmpjes is uiteraard FairPlay & Respect. Voor het aanmelden van de activiteiten is een aanmeldingsformulier ontwikkeld. Klik hier voor het betreffende aanmeldingsformulier.
- Voor de organisatie van de dialoogavonden stelt IJshockey Nederland een powerpointpresentatie beschikbaar aan de coaches van de (jeugd)verenigingen.
- Op basis van de geplande activiteiten in het kader van FairPlay & Respect wordt op de webpagina FairPlay & Respect een weekkalender gepubliceerd waarin alle activiteiten georganiseerd door individuen, teams, clubs, contractanten en toeschouwers worden belicht. Deze zullen worden gedeeld via de sociale mediakanalen met de buitenwereld.
- Laten we elkaar een ferme handdruk geven op FairPlay & Respect, niet alleen door erover te publiceren maar juist door met elkaar activiteiten te ontwikkelen waarmee het begrip sportiviteit en respect binnen alle geledingen extra wordt besproken en uitgedragen.

Afsluiting Week van FairPlay & Respect 2019 tijdens de bekerfinale 2019
De Week van FairPlay & Respect wordt afgesloten tijdens de bekerfinale 2019 die opgeluisterd zal worden met campagnemateriaal IJshockey Nederland | Handdruk op FairPlay & Respect.

Beloning top 3 beste illustratieve activiteiten door IJshockey Nederland
IJshockey Nederland beloont goede initiatieven die FairPlay & Respect uitdragen. De individuele speler die een uniek idee uitwerkt en communiceert wint een sportief pakket van Bauer. Het team dat de meest ludieke actie bedenkt en communiceert via de verschillende mediakanalen wordt beloond met een set trainingsshirts van Bauer met de opdruk van het logo van FairPlay & Respect. De vereniging die samen met al zijn teams de meest onderscheidende actie bedenkt en uitvoert in het kader van FairPlay & Respect wint een geldbedrag van 250 euro.

Meldpunt ongewenst/gewenst gedrag
In de week van FairPlay & Respect zal tevens het nieuwe meldpunt worden gelanceerd. Dit meldpunt is een initiatief dat door IJshockey Nederland wordt geĂŻntroduceerd om centraal meldingen te ontvangen van ongewenst gedrag, maar ook van gewenst gedrag. Alle verenigingen krijgen de mogelijkheid om via een vertrouwenspersoon (clubvoorzitter) meldingen te doen. Tijdens de Week van FairPlay & Respect worden de procedures en spelregels uitgelegd en wordt het meldpunt op de website www.ijnl.nl geopend.