Sportgedrag in nederland visual web

17 februari 202309:30

Door Danny Micola von FĂĽrstenrecht

Info van de bond

Sportgedrag in Nederland

In opdracht van NOC*NSF onderzocht Kantar Public gedetailleerd de drijfveren en drempels van Nederlanders om wel of niet (meer) te sporten. Er is gekeken naar factoren zoals sociale klasse, sportgedrag van ouders en de impact van life-changing events.

Sport en sportief bewegen zit nog niet bij alle inwoners van Nederland in hun dagelijkse routine. Momenteel sport 59% van de mensen wekelijks. Het sportaanbod blijkt vaak niet in te spelen op de veranderende behoeften van de sporter. Een (groeiende) groep mensen vindt daardoor onvoldoende aansluiting bij sportverenigingen en sportclubs. Zo zien jongeren tussen 13 en 18 jaar zien steeds meer drempels om lid te worden van een sportclub.

De sportsector staat de komende jaren voor de grote uitdaging om dit patroon te doorbreken. Er is een aanpak nodig waarin sportorganisaties samenwerken om de sporter en zijn of haar veranderende behoefte centraal te stellen. Wanneer we inspelen op die behoeften met de juiste interventie, kan sportgedrag veranderen. Dit rapport maakt duidelijk aan welke knoppen sportaanbieders kunnen draaien en welke doelgroepen extra aandacht nodig hebben. Kennis en inzichten waarmee we gezamenlijk kunnen bereiken dat sporten en sportplezier voor iedereen vanzelfsprekend wordt.