6 maart 202000:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Vacature afgevaardigde persoonlijke leden

Sedert toetreding van IJshockey Nederland tot het Instituut Sport Rechtspraak met betrekking tot zaken aangaande seksuele intimidatie en doping dient de algemene ledenvergadering een afgevaardigde te kiezen die de belangen van de individuele leden (scheidsrechters, ereleden, contractanten, et cetera) behartigt en namens hen stemrecht heeft.

Mevrouw Debby Hengst was in de algemene ledenvergadering van 7 december 2017 gekozen tot vertegenwoordiger van de individuele leden. Tijdens dit seizoen heeft mevrouw Debby Hengst haar functie tussentijds ter beschikking gesteld. Derhalve bestaat een vacature voor deze functie en is IJshockey Nederland op zoek naar kandidaten uit de groep van actieve persoonlijke leden.

Profielschets afgevaardigde persoonlijke leden
IJshockey Nederland kent verenigingsleden (clubs) en persoonlijke leden. Persoonlijke leden zijn ereleden, leden van verdienste, scheidsrechters en leden van de contractanten (‚Äėlosse‚Äô teams die deelnemen aan de competitie). Iedere vier jaar wordt door de persoonlijke leden een afgevaardigde gekozen om deze groep te vertegenwoordigen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van IJshockey Nederland.

Aandachtsgebieden
De afgevaardigde heeft tijdens de ALV bij bepaalde agendapunten stemrecht om zodoende de belangen van bovenstaande groep te dienen. Denk aan goedkeuring van het jaarverslag, jaarrekeningen, begroting en activiteitenverslag, maar ook zaken zoals de benoeming van bepaalde commissies en de aanpassing van reglementen. Daarnaast heeft deze persoon een stem in eventuele andere onderwerpen die daarom vragen.

Verantwoordelijkheden
Van de afgevaardigde wordt verwacht dat hij of zij op een zo goed mogelijk wijze, de belangen van alle persoonlijke leden vertegenwoordigd. Daarvoor is het belangrijk dat de kandidaat contact houdt met de verschillende groepen, om zodoende te weten wat er binnen deze groepen leeft en welke belangen er spelen. Ook dient de kandidaat tijd te investeren om de verschillende onderwerpen te doorgronden. Aangezien deze groepen divers zijn en verschillende standpunten kunnen hebben, is het belangrijk dat de kandidaat hierin zijn of haar weg weet te vinden en de verschillende belangen goed weet af te wegen.

Kandidaat stellen
De kiescommissie roept kandidaten op hun profiel en motivatie voor 16 maart 2020 per mail te richten aan de kiescommissie ([email protected]). Na 16 maart 2020 worden de kandidaten op www.nijb.nl gepresenteerd, zodat persoonlijke leden kunnen stemmen op de kandidaat waarvan zij verwachten dat deze persoon hun belangen het beste vertegenwoordigt.