5 maart 202000:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Vacatures algemeen lid tuchtcommissie

De tuchtcommissie van IJshockey Nederland is op zoek naar versterking! Op dit moment bestaat de tuchtcommissie uit 6 leden. Gezien de ontwikkelingen in de ijshockeysport, waarin verbaal en fysiek wangedrag op en rondom de ijsbanen steeds strenger wordt bestraft, is het wenselijk om de tuchtcommissie verder te versterken met nieuwe leden. De tuchtcommissie speelt een essentiële rol bij een van de belangrijkste kernwaarden van IJshockey Nederland: het kunnen sporten in een veilige omgeving, waarin FairPlay en Respect centraal staat.

De tuchtcommissie registreert, beoordeelt en bestraft leden en begeleiders die tijdens wedstrijden straffen hebben ontvangen, alsook personen die zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. De tuchtcommissie van IJshockey Nederland werkt nauw samen met de openbare aanklagers van IJshockey Nederland. Reken als lid van deze commissie op maximaal 2 uur per week aan tijdsbesteding.