7 september 201900:00

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Vergaderstuk agendapunt 8 ALV

Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen

Klik hier voor het vergaderstuk agendapunt 8 (Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen) van de algemene ledenvergadering op woensdag 11 september 2019.