I Jshockey Nederland Rob van Rijswijk

5 mei 202007:00

Door Danny Micola von FĂĽrstenrecht

Info van de bond

Vertrek Rob van Rijswijk bij IJshockey Nederland

IJshockey Nederland neemt per 1 juni 2020 afscheid van algemeen directeur Rob van Rijswijk. Afgelopen maanden werden zijn taken vanwege ziekte al door Theo van Gerwen waargenomen. Als directe opvolger van Rob van Rijswijk heeft het bestuur van IJshockey Nederland daarom Theo van Gerwen per 1 juni 2020 benoemd als directeur om zo de continuĂŻteit te garanderen. Theo van Gerwen zal zowel technische als algemene zaken in zijn portefeuille hebben.

IJshockey Nederland is Rob van Rijswijk dank verschuldigd voor zijn inzet voor het Nederlandse en internationale ijshockey. De afgelopen jaren heeft hij in verschillende functies een belangrijke rol gespeeld, in de jaren ’80-’90 was hij al eerder directeur van de Nederlandse IJshockey Bond en stapte daarna over naar de Internationale IJshockey Federatie (IIHF). Voor de oud-ijshockeyer bestaat veel internationale waardering voor zijn werk als bestuurder.

In 2017 heeft het bestuur van IJshockey Nederland Rob van Rijswijk aangesteld als algemeen directeur. In die rol heeft hij met het bondsbureau belangrijke stappen gezet, vanwege persoonlijke omstandigheden zal hij dat ingezette traject niet verder afmaken.

Met het trio Theo van Gerwen, Wilma Olijhoek en Sonja van Heteren op het bondsbureau en een duidelijke taakverdeling onder de huidige bestuursleden ziet het bestuur van IJshockey Nederland de toekomst met vertrouwen tegemoet. De ingezette koers om het Nederlandse ijshockey toekomstbestendig te maken, zal verder met kracht worden uitgevoerd.

IJshockey Nederland bedankt Rob voor zijn inzet en inbreng voor het ijshockey in Nederland en daarbuiten. Wellicht dat wij in de toekomst nog een beroep zullen doen op zijn kennis en kunde op het gebied van de nationale en internationale ijshockeysport. We wensen hem alle goeds, in goede gezondheid, en gaan er van uit dat we hem, ook als erelid, zullen blijven ontmoeten bij het ijs.

Namens het bestuur van IJshockey Nederland,

Jan Hopstaken