29 januari 202119:45

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Vooraankondiging voorjaarsoverleg lagere seniorenteams dinsdag 11 mei 2021

Ter voorbereiding op het seizoen 2021-2022 wordt online via MS-Teams op dinsdag 11 mei 2021 het voorjaarsoverleg met de lagere seniorenteams georganiseerd.

De competitie seizoen 2020-2021 kon helaas geen doorgang vinden, maar we hopen heel hard de competitie seizoen 2021-2022 wel. Graag organiseren we op dinsdag 11 mei 2021, aanvang 20:00 uur, online via MS-Teams het jaarlijkse voorjaarsoverleg met de lagere seniorenteams ter voorbereiding op het seizoen 2021-2022. Wij vragen de betreffende clubs/contractanten deze datum alvast in de agenda te noteren. De uitnodiging en de agenda van dit overleg volgen op een later moment.