26 april 202017:25

Door Wilma Olijhoek

Info van de bond

Webinar "de digitale ALV"

Afgelopen vrijdag heeft IJshockey Nederland deelgenomen aan de webinar ā€œde digitale ALVā€. Gemaakt door DNA in samenwerking met NCR en Kuperus en Co. Mochten jullie als vereniging de gedachte hebben om een digitale ALV te organiseren dan vind je in de presentatie zeer nuttige tips.

Spoedwet ALV goedgekeurd door de Eerste Kamer
De tijdelijke spoedwet die digitale ALVā€™s mogelijk maakt is dinsdag 21 april 2020 goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal spoedig in werking treden. DNA heeft samen met onder andere VNO-NCW/MKB NL en NCR (de Vereniging van Coƶperaties) gelobbyd voor deze spoedwet.

Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, zoals bij een ALV. De spoedwet vervalt op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid opgenomen om de telkens met twee maanden te verlengen.

Het bestuur van de vereniging kan nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Wil je meer weten over de inhoud van de spoedwet en voorbeelden zien van hoe je een digitale ALV kan organiseren, dan wijzen we je graag op het webinar.

In het webinar spreekt senior coƶperatie adviseur van NCR, Marijke Flamman, die (net als DNA) bezig is geweest met de lobby rond de spoedwet. Zij gaat in op de inhoud van de wet. Tevens komen twee ervaringsdeskundigen aan het woord, Alida Dorenbosch van de KNGF, en Marja ten Voorde van Intrakoop. En er wordt door NCR-adviseur Martijn den Ouden ingegaan op de mogelijke leveranciers als het gaat om digitaal stemmen.