Dat is de uitkomst van overleg. Eerder had IJshockey Nederland de samenwerking opgezegd met als doelstelling om de competitie vanuit Nederland te gaan organiseren. Clubs en bond hebben nu vooralsnog besloten deze beslissing een jaar uit te stellen om zo te proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Woensdagavond kwamen de Nederlandse clubs in Nieuwegein bij elkaar om de ontstane situatie te bespreken. Verschillende clubs, waaronder Eindhoven en Geleen, hebben de afgelopen periode publiekelijk hun steun uitgesproken voor de voortzetting van de Beneliga. Andere clubs delen de bezwaren tegen de manier waarop de competitie is georganiseerd. 

Zowel de clubs als IJshockey Nederland spraken tijdens het overleg hun voorkeur uit voor een zo breed mogelijke competitie-opzet waarin op basis van harmonie wordt samengewerkt met België. Daarbij wordt erop gerekend dat in onderling overleg het komende jaar de nodige verbeteringen in de organisatievorm overeen kunnen worden gekomen. Als dat onverhoopt niet zou lukken, stappen de clubs na komend seizoen alsnog over naar een door IJshockey Nederland georganiseerde competitie.

IJshockey Nederland gaat nu het gesprek aan met de Belgische federatie om continuering van de liga te bespreken.