Oranjevrouwen OKT Cheer3 2016

5 februari 202108:19

Door Joep Meijsen

Bij Het IJs: Een update in rare tijden

Voorzitter Jan Hopstaken van IJshockey Nederland schrijft in zijn column deze keer over wat een raar jaar het voor iedereen is en over alle zaken waar de ijshockeybond op dit moment mee bezig is. 'Het enige voordeel dat ik er aan kan ontdekken is, dat we nu samen meer tijd hebben om over wat zaken na te denken, opnieuw op te zetten en aan te pakken.'

Het begint een ondraaglijk clich√© te worden: 2020 was een raar jaar. Dat weten we nu wel. 2021 is ook niet bepaald als een normaal jaar gestart. Niemand weet hoe lang we nog in ons dagelijks geluk geteisterd worden door de verschillende gevolgen van de Covid-pandemie. Word je ziek? Wordt een dierbare van je er ernstig ziek van ? Overlijdt een dierbare er aan? Overleeft je onderneming het? Houd je je werk nog ? Of word je stad afgebroken? Nagenoeg iedereen wordt op dit moment met onzekerheden geconfronteerd die ze nog niet eerder op zo‚Äôn manier hebben moeten ervaren. Dat geldt ook voor onze ijshockeysport. Het enige voordeel dat ik er aan kan ontdekken is, dat we nu samen meer tijd hebben om over wat zaken na te denken, opnieuw op te zetten en aan te pakken. In veel gevallen zijn dat onderwerpen ‚Äėachter de schermen‚Äô.

In februari hebben we bij voorbeeld een bijeenkomst, waar alle penningmeesters van de verenigingen zijn uitgenodigd, om samen te kijken naar de financi√ęle mogelijkheden en onmogelijkheden van iedereen als gevolg van het niet kunnen spelen van ijshockey. Het zou natuurlijk ontzettend sneu zijn als een vereniging of de bond financieel in de problemen komt, terwijl we er samen wellicht iets aan kunnen doen. Daarvoor is inzicht en samenwerking nodig.

Stappen op het gebied van automatisering

Op het gebied van automatisering zijn we ook met van alles bezig. Naast het ondertussen haast gewoon geworden online ontmoeten en vergaderen, werken we aan een aantal praktische zaken. Zoals een andere opzet en inrichting van de website, de invoering van een webshop, het ontwikkelen van een nieuwe meer effici√ęnte opzet voor de ledenadministratie, het ontwikkelen van een nieuw digitaal wedstrijdformulier en het inzetten van een nieuwe online ledenwervingscampagne voor de jongste jeugd.

Op het gebied van het reguleren van onze sport werken we o.a. aan het opzetten en invullen van een nieuwe tuchtcommissie en de ontwikkeling van een licentiesysteem. Met een dergelijk licentiesysteem willen we werken aan het stabieler maken van clubs en zorgen voor een zo eerlijk mogelijke competitie. Onderwerpen voor de komende jaren die daarbij aan de orde komen zijn bij voorbeeld hoe investeren we het beste in onze talenten, hoe optimaliseren we de samenwerking van de Beneliga-clubs met de verenigingen, welke financi√ęle afspraken moeten we maken, hoe maken we de meest optimale top-competitie-structuur? Dit zijn vragen waar iedereen die wel eens over onze sport nadenkt wel een antwoord op heeft. Vaak ingegeven door een eigen belang of voorkeur of gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Soms ook gebaseerd op te beperkte kennis van wat er mogelijk is. Maar het gaat er natuurlijk om dat we samen antwoorden vinden op deze vragen. We hebben nu de tijd, om daar samen goed uit te komen.

Organisatie van de jeugdkampen is gestart

Op sportief vlak worden de nationale team- en talentprogramma’s nader ingevuld, de coach-opleidingen geactualiseerd met steeds meer online mogelijkheden en is de organisatie van de jeugdkampen gestart. Ook werken we samen met NOC*NSF en het IOC om onze vrouwen financieel ondersteund te krijgen in hun Olympische race. Een serieuze voorbereiding op het aanstaande Olympische kwalificatietoernooi en hopelijk het vervolg daar op, kost veel power, passie en plezier van onze vrouwen en hun staf. Dat hebben ze gelukkig allemaal in ruime mate. Het helpt ook als ze echt goede mogelijkheden hebben om extra trainingen te doen, op trainingskamp te gaan en tegen serieuze tegenstanders te spelen in de voorbereiding.

Kortom, er gebeurt van alles. Van alles om straks, als het weer kan en mag, met veel plezier en enthousiasme op en bij het ijs van te genieten. Ik kan niet wachten.