Nijb logo

21 oktober 201623:54

Door Joep Meijsen

Directeur en competitieleider weg bij NIJB

Noud van Berkel en Eric Martin vertrokken bij bond

De Nederlandse IJshockeybond en directeur Noud van Berkel zijn uit elkaar gegaan. Aanleiding is een niet op te lossen verschil van mening tussen Van Berkel en het bondsbestuur. Competitieleider Eric Martin legde kort daarna zijn functie neer.

'Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond en de algemeen directeur Noud van Berkel hebben gezamenlijk besloten de dat de heer Van Berkel met onmiddellijke ingang zijn functie neerlegt. Een onoverbrugbaar verschil van inzicht tussen bondsbestuur en de heer Van Berkel heeft tot dit besluit geleid', zo valt te lezen in een brief van secretaris Leonidas Pakos van de ijshockeybond aan de clubs.

Van Berkel legt daarnaast ook zijn functie als referee in chief neer. Hij was 48 jaar lang nauw betrokken bij het Nederlandse ijshockey, als scheidsrechter, als supervisor, als referee in chief, als bondsbestuurslid en de laatste jaren als bondsdirecteur. 'De afgelopen 48 jaren heb ik in allerlei functies altijd met veel plezier meegewerkt aan de ontwikkeling van de ijshockeysport in Nederland. Belangen van clubs en bond zijn door mij altijd naar eer en geweten en met veel enthousiasme behartigd. Het was vaak hectisch, vooral de laatste jaren als in eerste instantie meewerkend bestuurslid en later als parttime algemeen directeur. Maar de resultaten, de fijne samenwerking met de vele vrijwilligers, collega's en externe partijen, het respect en de waardering die vaak getoond werken, gaven vaak toch voldoening', schrijft Van Berkel zelf over zijn afscheid.

Aanleiding voor het conflict

In de beide verklaringen wordt niets gezegd over de achtergrond van de onenigheid tussen het bondsbestuur en Van Berkel. De vermoedelijke aanleiding is waarschijnlijk de oplopende onenigheid tussen Van Berkel, die ook als directeur van de Beneliga fungeerde, en het bestuur van die laatste organisatie. De afgelopen maanden waren er de nodige aanvaringen over onderwerpen als competitieplanning en automatisering. Binnen het bestuur van de Beneliga heeft de Belgische bond bij stakende stemmen de beslissende stem. In zijn argumentatie kon Van Berkel lange tijd rekenen op de steun van het Nederlandse bondsbestuur, maar daar is nu klaarblijkelijk geen sprake meer van.

Later op de avond vandaag gaf ook competitieleider Eric Martin zijn functie op. 'Met pijn in mijn hart neem ik om persoonlijke redenen afscheid van de NIJB. Dit betekent dat ik mijn werkzaamheden als voorzitter van de competitiecommissie en competitieleider Beneliga met onmiddellijke ingang neerleg. Ook mijn andere werkzaamheden voor de NIJB be√ęindig ik met onmiddellijke ingang', stelt Martin in een e-mail aan onder meer de wedstrijdsecretarissen van de clubs.

Nijb noud van berkel praat staand 2016

Waardering

'Het bondsbestuur spreekt haar waardering uit voor de inzet die de heer Van Berkel voor de sport heeft getoond en wellicht in de toekomst in een andere hoedanigheid zal doen. Uiteraard zal de bond zorgdragen voor de waarborg van de continu√Įteit van de dagelijkse processen, competities en toernooien', voegt de bond nog toe aan de verklaring.

Van Berkel stelt in zijn verklaring dat ijshockey een deel van zijn leven is geworden. 'Ik krijg nu veel vrije tijd, tijd die ik aan mijn gezin en familie ga besteden. Dat heb ik, zeker de laatste jaren, te weinig gedaan. De ijshockeysport is te fantastisch om geheel links te laten liggen. Ik ga zeker hierin nog wat doen. Wat en op welke wijze, daar ga ik de komende tijd eens over nadenken. In ieder geval is mijn internationale ijshockeyagenda nog goed gevuld.'