Voorzittershamer

17 december 202019:52

Door Joep Meijsen

IJshockey Nederland werkt aan licentiesysteem

IJshockey Nederland wil stappen zetten om in de nabije toekomst tot een goed werkend licentiesysteem te komen.

Volgens voorzitter Jan Hopstaken van de ijshockeybond zijn een aantal gebeurtenissen en ervaringen in de afgelopen jaren reden om tot een licentiesysteem te komen voor de diverse organisaties binnen het Nederlandse ijshockey.

De voorzitter van IJshockey Nederland noemt onder meer het op voorspraak van sportkoepel NOCNSF werken met de Code Goed Sportbestuur. Hopstaken: ‘Met deze code wordt er tweejaarlijks getoetst of het bestuur van IJshockey Nederland voldoet aan een aantal bestuurlijke kwaliteitseisen. Het is een systematiek die niet alleen voor sportbonden heel nuttig is, maar waar ook verenigingen hun voordeel mee kunnen doen.’

Recentelijk nam IJshockey Nederland deel aan een onderzoek van het Pim Mulier Instituut naar criminele invloeden in de sport. ‘Daaruit bleek onder meer dat sportverenigingen hier erg kwetsbaar voor zijn en dat het zeker voor amateurverenigingen vaak lastig is om daar zelf goed zicht op te hebben en zich weerbaar op te stellen. Een vorm van intern en/of extern toezicht kan een krachtig wapen zijn om hier beter mee om te gaan.’

Intern is dat in die vijf jaren bij de club niet opgevallen

— Jan Hopstaken

Tijdens de Algemene Ledenvergadering presenteerde het bestuur van IJshockey Nederland de resultaten van een onlangs uitgevoerde bestuurlijke zelfevaluatie, een door NOCNSF ontwikkelt instrument voor goed sportbestuur. Hopstaken: ‘Een belangrijke verbeterpunt dat hieruit naar voren kwam, is de noodzaak van het bestuur om beter zicht te krijgen op het organisatorische en financiële functioneren van haar leden.’ Licentiesystemen helpen hierbij en zorgen er volgens de bondsvoorzitter voor dat de bond de kwaliteit van de leden beter kan ondersteunen en de weerbaarheid van verenigingen en stichtingen kan helpen verhogen.’

De veroordeling van een oud-penningmeester van Nijmegen Devils deze week door de rechtbank in Den Bosch is in de ogen van Hopstaken een concreet voorbeeld van de noodzaak van een goed werkend licentiesysteem. De man verduisterde tussen 2014 en 2019 ruim 440.000 euro bij zijn werkgever. Een groot deel van dat geld werd door hem gebruikt om tekorten bij de ijshockeyclub aan te vullen. ‘Intern is dat in die vijf jaren bij de club niet opgevallen’, constateert Hopstaken.

De rechter constateerde tijdens de zitting dat IJshockey Nederland blijkbaar geen toezicht hield op de financiële organisatie bij Nijmegen Devils. Hopstaken: ‘Die constatering klopt en daar willen we verandering in brengen.’

Eerdere poging afgewezen


In het verleden zijn al verschillende pogingen ondernomen om tot een licentiesysteem te komen. Het onderwerp heeft in 2014 uitgebreid op de agenda gestaan. Het werd toen uiteindelijk door de clubs van de hoogste divisie verworpen. ‘Door deze rechtszaak, is het thema van goed sport bestuur en een weerbare club tegen ongewenste of criminele invloeden voor onze ijshockeysport onbedoeld, ontzettend actueel geworden.’

Het bestuur van IJshockey Nederland is om deze redenen steeds nadrukkelijker voorstander van zo’n versterkt toezichtsysteem. ‘De komende periode gaan we het onderwerp opnieuw op de agenda zetten. Daarmee willen we meer waarborgen inbouwen voor het eerlijk verlopen van de competities, onze leden meer weerbaar maken en het voorkomen van dit soort misstanden. Dat is dringend noodzakelijk’, aldus Hopstaken.